Posts forekologia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – kiedy pozwolenie na budowę nie zostanie wydane?

Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni to coraz popularniejsze rozwiązanie, jednak nie każdy inwestor może z niego skorzystać. Przeszkodą, którą należy wziąć pod…

Continue Reading

Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje…

Continue Reading